1. psykiskt trauma

  psykiskt trauma, se trauma.
 2. psykisk störning

  psykisk störning, tillstånd av psykisk ohälsa som drabbar personligheten, känslolivet och kognitionen (hjärnans förmåga att tänka och korrekt tolka sinnesintryck) och som orsakar lidande och funktionsnedsättning.

 3. psykisk hälsa

  psykisk hälsa, svårdefinierbart begrepp vars betydelse är vidare än frihet från psykisk sjukdom.
 4. psykoanalys

  psykoanalys, dels en behandlingsmetod, dels en teori om omedvetna psykiska processer.
 5. psykisk

  psykisk, som avser psyket, särskilt i facktermer inom psykologi och psykiatri.
 6. psykisk sjukdom

  psykisk sjukdom, i tidigare svensk lagstiftning använd term som ersatts av psykisk störning.
 7. kommunikation

  kommunikation, överföring av information mellan människor, djur, växter eller apparater (för det senare se datakommunikation).

 8. integritet

  integritet, rätt att få sin personliga egenart och inre sfär respekterad och att inte utsättas för personligen störande ingrepp (personlig integritet).

 9. surrealism

  surrealism, internationell konstriktning som av rörelsens ledare och teoretiker, poeten André Breton, i det första surrealistiska manifestet 1924 definierades som ”ren psykisk automatism” och ”tankens diktamen i frånvaro av all förnuftskontroll, utan allt vad estetik och moral heter”.
 10. sjukdom

  sjukdom, ett tillstånd eller en process hos människan eller djur som medför att individen inte fungerar optimalt.