1. psykofarmaka

  psykofarmaka, samlingsnamn för läkemedel vid psykiska störningar.
 2. psykofarmaka

  psykofar´maka subst., plur. ORDLED: psyko-farmaka
  Svensk ordbok
 3. personlighetspsykologi

  personlighetspsykologi, gren av psykologin som är inriktad på att beskriva och förklara människors sätt att fungera i ett helhetsperspektiv, i motsats till områden som perception, kognition och motivation, vilka studerar delfunktioner hos individen.
 4. kognitiv beteendeterapi

  kognitiv beteendeterapi, KBT, form av psykologisk behandling baserad på kognitiv teori och/eller inlärningsteori.

 5. psykiatrisk behandling.

  psykiatrisk behandling, behandling med psykofarmaka och psykosociala insatser mot psykiska störningar.

 6. borderline

  borderline, inom psykiatrin benämning på vissa psykiska personlighetsstörningar.
 7. ECT

  ECT, elektrokonvulsiv behandling, psykiatrisk behandlingsmetod där epileptisk aktivitet i hjärnan framkallas genom elektrisk stimulering.
 8. litiumprofylax

  litiumprofylax, förebyggande av episoder av periodiska affektiva syndrom genom tillförsel av litium.
 9. postpartumpsykos

  postpartumpsykos, puerperalpsykos, förlossningspsykos, psykisk störning som drabbar en av 1 000–2 000 kvinnor efter förlossning och som börjar inom de sex första veckorna.
 10. trötthet

  trötthet, ett av huvudsymtomen vid många långvariga sjukdomar, ibland inte möjligt att behandla med framgång.