1. ptolemaiska systemet

  ptolemaiska systemet, den astronomiska världsbild som utvecklades av Ptolemaios i hans ”Almagest”.
 2. Nicolaus Copernicus

  Copernicus, Nicolaus, född 19 februari 1473, död 24 maj 1543, polsk astronom.
 3. världsbild

  världsbild, föreställning om tillvarons beskaffenhet och universums byggnad, knuten till ett bestämt historiskt skede.

 4. Klaudios Ptolemaios

  Ptolemaios, Klaudios, död ca 170 e.Kr., grekisk astronom, geograf och matematiker, verksam i Alexandria.
 5. Avicenna

  Avicenna ( Ibn Sina, arabiska Abū ūAlī al-Ḥussain ibn ˙Abd Allāh ibn Sīnā), född ca 980, död 1037, persiskspråkig filosof, läkare och vetenskapsman, född nära Buchara i nuvarande Uzbekistan.
 6. epicykelteorin

  epicykelteorin var grunden till förklaringen av planeternas rörelser över himlen enligt den antika världsbilden, ursprungligen formulerad av Apollonios från Perga (ca 200 f.Kr.).
 7. ptolemaisk

  ptolemaisk [ptolemaj´isk äv. -maj´sk] adj. ~t ORDLED: ptolema-isk
  Svensk ordbok
 8. ekvant

  ekvant, begrepp inom den äldre teorin för planeternas rörelse, infört av Ptolemaios för att kunna beskriva de effekter som vi i dag tillskriver planetbanornas avvikelser från cirkelform.
 9. tychoniska systemet

  tychoniska systemet, astronomiskt världssystem som föreslogs av Tycho Brahe i hans bok De mundi aeterei (”Om den eteriska världen”; 1588).
 10. excenter

  excenter, begrepp inom den äldre teorin för planeternas rörelse, infört av Hipparchos som en förbättring av epicykelteorin.