1. PUB

  PUB, Stockholm, varuhusföretag grundat 1882 av Paul U. Bergström ( 1860–1934).
 2. pub

  pub, en från början brittisk typ av bar med i första hand servering av öl men även av andra drycker och enklare mat.
 3. PUB

  PUB, egentligen Sveriges Radios publik- och programforskningsavdelning , avdelning inom Sveriges Radio för studier av radio- och TV-publiken 1955–93.
 4. pub

  pub´ subst. ~en ~ar ORDLED: pub-en
  Svensk ordbok
 5. pubes

  pubes, regio pubica, hos kvinnor mons pubis eller mons veneris (’venusberget’), anatomisk benämning på den hårklädda regionen framför de yttre könsorganen.
 6. publikmätning

  publikmätning, undersökningar av radio- och TV-vanor med huvudsakligt syfte att kartlägga enskilda kanalers eller programs räckvidd.
 7. pubis

  pubis, anatomisk benämning på blygdben.
 8. pubertet

  pubertet, pubertas, kroppsliga och psykiska förändringar hos människan, vilka uppträder vid tiden för könsmognaden, dvs. hos flickor från ca 10 till ca 14 år och hos pojkar från ca 12 till ca 16 år.
 9. publisher

  publisher, engelskt ord för förläggare, utgivare av böcker, tidningar eller tidskrifter; i svenskt mediesammanhang företagsledare på tidnings- eller tidskriftsföretag med såväl redaktionellt som ekonomiskt ansvar.
 10. publicatio

  publicatio, notificatio, praescriptio, promulgatio, inom diplomatiken benämning på kungörelseledet i ett medeltida brev.