1. pubertet

  pubertet, pubertas, kroppsliga och psykiska förändringar hos människan, vilka uppträder vid tiden för könsmognaden, dvs. hos flickor från ca 10 till ca 14 år och hos pojkar från ca 12 till ca 16 år.
 2. pubertet

  puberte´t subst. ~en ORDLED: pubert-et-en
  Svensk ordbok
 3. barn

  barn, en människa under skedet mellan födelsen och vuxen ålder.
 4. äggcell

  äggcell eller ägg kallas den honliga könscellen.

 5. proliferation

  proliferation, celldelning med nybildning av likartade celler.
 6. Bali

  Bali, ö och provins i Indonesien.

 7. hypofys

  hypofys är ett litet men viktigt organ i hjärnan.
 8. könshormoner

  könshormoner, hormoner som bildas i könskörtlarna (äggstockarna och testiklarna).
 9. zink

  zink är en blåvit, ganska mjuk metall.
 10. spermie

  spermie, eller sädescell, är den hanliga könscellen.