1. pubertet

  pubertet, pubertas, kroppsliga och psykiska förändringar hos människan, vilka uppträder vid tiden för könsmognaden, dvs. hos flickor från ca 10 till ca 14 år och hos pojkar från ca 12 till ca 16 år.
 2. pubertet

  puberte´t subst. ~en ORDLED: pubert-et-en
  Svensk ordbok
 3. barn

  barn, en människa under skedet mellan födelsen och vuxen ålder.
 4. Bali

  Bali, ö och provins i Indonesien.

 5. proliferation

  proliferation, celldelning med nybildning av likartade celler.
 6. spermie

  spermie, eller sädescell, är den hanliga könscellen.

 7. hypofys

  hypofys är ett litet men viktigt organ i hjärnan.
 8. kris

  kris, psykologisk kris, svår situation, reaktionen på en livssituation där individens tidigare erfarenheter inte är tillräckliga för att hen ska kunna bemästra situationen utan ett betydande psykiskt lidande.
 9. könshormoner

  könshormoner, hormoner som bildas i könskörtlarna (äggstockarna och testiklarna).
 10. zink

  zink är en blåvit, ganska mjuk metall.