1. publikation

  publikation, benämning på skrift som mångfaldigas för distribution till allmänheten.
 2. publikation

  publikation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: publ-ik-at-ion-en
  Svensk ordbok
 3. publikationsbrott

  publikationsbrott, term som ofta avser detsamma som tryckfrihetsbrott men ibland bara vissa av dessa.
 4. tidning

  tidning, periodisk publikation, se dagstidning.
 5. tryckfrihetsförordningen

  tryckfrihetsförordningen, TF, grundlag som reglerar yttrandefriheten i tryckta skrifter, främst tidningar, tidskrifter, broschyrer och böcker.
 6. tryckfrihet

  tryckfrihet, form av yttrandefrihet som främst gäller tidningar, tidskrifter, broschyrer och böcker.

 7. dagstidning

  dagstidning, periodiskt utgiven (tryckt) publikation, avsedd för spridning bland allmänheten och innehållande allmänna nyheter.

 8. kalender

  kalender, (av calendae), ett flertydigt begrepp, som ursprungligen var mer eller mindre synonymt med tideräkning.
 9. Macchiariniaffären

  Macchiariniaffären, benämning på händelserna under och efter den italienske läkaren Paolo Macchiarinis (född 1958) anställning vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset 2010–16. 

 10. Carl Friedrich Gauss

  Gauss, Carl Friedrich, född 30 april 1777, död 23 februari 1855, tysk matematiker, en av de mest betydande under de senaste 300 åren.