1. pump

  pump, teknisk anordning som genom att framkalla en tryckskillnad i en vätska eller en gas åstadkommer en transport av denna, vanligen i en rörledning.
 2. pump

  pump subst. ~en ~ar ORDLED: pump-en
  Svensk ordbok
 3. dränkbar pump

  dränkbar pump, pump som är konstruerad för att kunna fungera även om den är helt nedsänkt i den pumpade vätskan.
 4. självsugande pump

  självsugande pump, vätskepump som kan börja pumpa från en lägre vätskenivå utan att tilloppsröret dessförinnan behöver evakueras med en särskild anordning.
 5. IMO-pump

  IMO-pump, skruvpump bestående av tre gängade, parallella axlar i bredd, roterande i ett hölje.
 6. peristaltisk pump

  peristaltisk pump, pumpanordning bestående av en i en cirkelbåge böjd slang som på vissa punkter med bestämda avstånd kläms ihop av ett roterande hjul, försett med klämanordningar.
 7. dubbelsidigt sugande pump

  dubbelsidigt sugande pump, pump av radiell typ där det enda pumphjulet i princip består av två pumphjul som är hopbyggda med baksidorna mot varandra.
 8. Johnson Pump International AB

  Johnson Pump International AB, egentligen Förvaltnings AB Johnson Pump, Stockholm, verkstadsindustri med tillverkning av pumpar, bildad 1968.
 9. pumpor

  pumpor, kurbits, Cucurbita, släkte av ett- eller fleråriga örter i familjen gurkväxter.
 10. pumpa

  pumpa, Cucurbita pepo, art i familjen gurkväxter.