1. pyelit

  pyelit, medicinsk term för njurbäckeninflammation.
 2. pyelit

  pyeli´t subst. ~en ~er ORDLED: pyel-it-en
  Svensk ordbok
 3. njurstenssjukdom

  njurstenssjukdom, nefrolitiasis , sjukdom karakteriserad av bildning av sten, konkrement, i urinvägarna.
 4. njure

  njure, latin ren, pluralis renes, hos ryggradsdjur (inklusive människan) organ som utför huvuddelen av kroppens utsöndring (exkretion) av kemiska ämnen vilka lämnar kroppen med urinen.