1. pygméer

  pygméer, samlingsbenämning på olika kortvuxna folkslag i centrala Afrika (mbuti, efé, aka, baka, abanyanda, babenzele, gjelli, bongo, basau och twa), vilkas inbördes släktskap är oklart.

 2. urfolk

  urfolk, ursprungsbefolkning, urbefolkning, urinvånare, vanligen de etniska grupper som är ättlingar till de första mänskliga invånarna i ett visst geografiskt område.
 3. twa

  twa, batwa, pygméfolk som traditionellt lever som jägare och samlare i högre terräng och bergstrakter kring de stora sjöarna i centrala Östafrika; de hör till den centrala gruppen pygméer.
 4. afrikanska religioner

  afrikanska religioner, de religioner som uppstått och utvecklats i Afrika söder om Sahara (jämför Afrika, religion).
 5. mbuti

  mbuti, bambuti, ett bantutalande pygméfolk som tillsammans med efé utgör den östra gruppen pygméer.
 6. aka

  aka, bayaka eller binga, pygméfolk i gränstrakten mellan Centralafrikanska republiken och Kongo (Brazzaville).
 7. tillväxtrubbning

  tillväxtrubbning, störd tillväxt under fosterlivet eller i barndomen.

 8. Afrika

  Afrika, jordens näst största världsdel.

 9. bayaka

  bayaka, pluralform av aka, afrikanskt pygméfolk; se pygméer.
 10. binga

  binga, babinga, bantunamnet på pygméfolket aka i centrala Afrika; se pygméer.