1. pygméer

  pygméer, samlingsbenämning på olika kortvuxna folkslag i centrala Afrika (mbuti, efé, aka, baka, abanyanda, babenzele, gjelli, bongo, basau och twa), vilkas inbördes släktskap är oklart.

 2. bayaka

  bayaka, pluralform av aka, afrikanskt pygméfolk; se pygméer.
 3. binga

  binga, babinga, bantunamnet på pygméfolket aka i centrala Afrika; se pygméer.
 4. aka

  aka, bayaka eller binga, pygméfolk i gränstrakten mellan Centralafrikanska republiken och Kongo (Brazzaville).
 5. Georg Schweinfurth

  Schweinfurth, Georg, 1836–1925, tysk botanist och forskningsresande.
 6. mbuti

  mbuti, bambuti, ett bantutalande pygméfolk som tillsammans med efé utgör den östra gruppen pygméer.
 7. Martin Gusinde

  Gusinde, Martin, 1886–1969, österrikisk etnograf, katolsk missionär.
 8. twa

  twa, batwa, pygméfolk som traditionellt lever som jägare och samlare i högre terräng och bergstrakter kring de stora sjöarna i centrala Östafrika; de hör till den centrala gruppen pygméer.
 9. Centralafrikanska republiken

  Centralafrikanska republiken, stat i Centralafrika.

 10. Kongo

  Kongo, Kongo (Brazzaville), stat i Centralafrika.