1. pygmé

    pygmé subst. ~n äv. ~en, ~er ORDLED: pygm-én
    Svensk ordbok
  2. Anna-Karin Granberg

    Granberg, Anna-Karin, född 1959, författare.
  3. pygméer

    pygméer, samlingsbenämning på olika kortvuxna folkslag i centrala Afrika (mbuti, efé, aka, baka, abanyanda, babenzele, gjelli, bongo, basau och twa), vilkas inbördes släktskap är oklart.