1. pyramid

  pyramid, antik grekisk benämning på en typ av fornegyptiska, främst kungliga gravmonument, komponenter i byggnadskomplex bestående av ett daltempel i öster, en processionsgång västerut till ett pyramidtempel vid foten av själva pyramiden.
 2. Pyramus och Thisbe

  Pyramus och Thisbe, älskande par i antik saga.
 3. pyramid

  pyramid, anatomisk term, se pyramis.
 4. pyramid

  pyramid, polyeder vars ena sida, basen, är en polygon och vars övriga sidor är trianglar med ett gemensamt hörn.
 5. pyra

  py`ra verb pyrde pyrt, pres. pyr ORDLED: pyr-de SUBST.: pyrande
  Svensk ordbok
 6. pyramis

  pyramis, pyramid, anatomisk benämning på pyramidformig bildning; t.ex. pyramis medullae oblongatae, parig, pyramidformig upphöjning på förlängda märgens framsida, innehållande pyramidbanan; pyramis ossis temporalis, tinningbenspyramiden, detsamma som det pyramidformiga klippbenet, pars petrosa, i mellersta skallgropen.
 7. pyramidtexter

  pyramidtexter, sentida benämning på en samling fornegyptiska religiösa inskrifter, påträffade i gravkammare i pyramider från senare delen av Gamla riket (ca 2250–2150 f.Kr.).
 8. pyrargyrit

  pyrargyrit, mineral med sammansättningen Ag 3SbS 3.
 9. pyranometer

  pyranometer, instrument för mätning av den totala kortvågiga instrålningen över en halvsfär, oftast till jordytan.
 10. pyramidbanor

  pyramidbanor, latin singularis tractus pyramidalis ( corticospinalis), anatomisk benämning på de motoriska nervbanorna (projektionsbanorna) från storhjärnan till ryggmärgen genom vilka impulser fortleds till skelettmuskulaturen.