1. qwerty

  qwerty , den vanliga formen av layout på skrivmaskiners tangentbord, uppkallad efter de inledande tangenterna på den översta bokstavsraden.
 2. Dvorak

  Dvorak, layout på tangentbord avsedd att göra det möjligt att skriva snabbare.
 3. tangentbord

  tangentbord, förr en integrerad del av en skrivmaskin och senare utrustning för inmatning av text till datorer.
 4. elektronikindustri

  elektronikindustri, de delar av verkstadsindustrin som producerar dels den elektroniska basteknologins komponenter (bl.a. elektronrör, transistorer, chips, resistorer och kondensatorer), dels tillämpningar av denna teknologi på olika produktområden, såsom datorer och datautrustning, tele- och radiokommunikation, industriell processtyrning och automation, medicinsk utrustning och mätinstrument samt s.k. hem- eller konsumentelektronik (bl.a. radio, TV, bandspelare och video). För konsumentelektronik, se etermedieindustri.