1. rädd

  rädd adj., neutr. undviks
  Svensk ordbok
 2. Rädda Barnen

  Rädda Barnen är en organisation som arbetar för barns rättigheter i Sverige och i världen.
 3. Räddaren i nöden

  Räddaren i nöden, The Catcher in the Rye, roman av den amerikanske författaren J.D. Salinger, utgiven 1951.

 4. räddningsmedalj

  räddningsmedalj, utmärkelsetecken avsett att belöna enskild person som räddat människoliv ur överhängande fara och därvid visat rådighet och mod.
 5. räddningstjänst

  räddningstjänst är statens och kommunernas hjälp när en olycka inträffat.
 6. räddningschef

  räddningschef, kommunal tjänsteman som i kommunen ansvarar för att räddningstjänstverksamheten är ändamålsenligt ordnad och som leder räddningsinsatserna i kommunen.
 7. räddningsväg

  räddningsväg, särskild väg som kompletterar andra vägar men möjliggör för räddningsfordon att komma så fort fram och så nära en olycksplats som möjligt.
 8. räddningshund

  räddningshund, tjänstehund som är specialutbildad sökhund och används främst inom katastrofdrabbade områden för att söka efter skadade människor.
 9. räddningsskola

  räddningsskola, tidigare skola för utbildning och övning av räddningspersonal hos Statens räddningsverk (nedlagt 2008).
 10. räddningskår

  räddningskår, organ inom varje kommun som tidigare utförde räddningsinsatser enligt räddningstjänstlagstiftningen.