1. räjong

  räjong [-åŋ´] subst. ~en ~er ORDLED: räj-ong-en
  Svensk ordbok
 2. miljöetik

  miljöetik, den del av etiken som handlar om värderingar av miljö och natur samt normer för människors handlingar gentemot denna.
 3. rayon

  rayon [-jå´n] subst. ~et ORDLED: ray-on-et
  Svensk ordbok
 4. radie

  ra´die subst. ~n ~r ORDLED: radi-en
  Svensk ordbok