1. räls

  räls, skensträngen i järnvägsspår, se spår.
 2. räls

  räls subst. ~en ~ar ORDLED: räls-en
  Svensk ordbok
 3. helsvetsad räls

  helsvetsad räls, järnvägsspår utan öppna skarvar, se spår.
 4. rälsbil

  rälsbil, landsvägsgående bil som permanent eller tillfälligt ändrats för gång på järnvägsspår.
 5. rälsbuss

  rälsbuss, lätt el- eller dieseldriven motorvagn, oftast försedd med icke standardiserade koppel och buffertar.
 6. rälsbuss

  räl`sbuss subst. ~en ~ar ORDLED: räls--buss-en
  Svensk ordbok
 7. hållfasthetslära

  hållfasthetslära, läran om fasta kroppars beteende vid mekanisk belastning, vid påtvingad deformation (som t.ex. mekanisk formning) och till följd av växlande temperaturfält.
 8. George Stephenson

  Stephenson, George, 1781–1848, brittisk tekniker och järnvägsbyggare.
 9. sluss

  sluss, hydraulisk och mekanisk anordning i flod, kanal eller tidvattenpåverkad hamn för lyftning eller sänkning av fartyg från en vattennivå till en annan.
 10. järnväg

  järnväg är en bana av järn där fordon som tåg och spårvagnar kan gå.