1. räntabilitet

  räntabilitet, lönsamhet, avkastning, mått på visst kapitals effektivitet, t.ex. i ett företag.
 2. räntabilitet

  räntabilite´t subst. ~en ORDLED: ränt-abil-itet-en
  Svensk ordbok
 3. lönsamhet

  lönsamhet, ekonomiska effektiviteten hos en verksamhet.
 4. frälseköp

  frälseköp, den svenska statens försäljning till adeln av kronohemman samt räntor från skattehemman under frälserätt, främst under åren 1622–54.
 5. nyckeltal

  nyckeltal, ekonomiska relations- eller jämförelsetal som ger mått på den ekonomiska situationen i ett företag, t.ex. mått på räntabilitet, likviditet, soliditet och effektivitet.
 6. Du Pont-diagram

  Du Pont-diagram, en modell för analys och värdering av ett företags verksamhet som utvecklats inom Du Pont-koncernen.
 7. Erik Lundberg

  Lundberg, Erik, 1907–87, nationalekonom, professor vid Stockholms universitet 1946–65 och vid Handelshögskolan i Stockholm 1965–74, son till Filip Lundberg.
 8. lönsamhet

  lö`nsamhet subst. ~en ORDLED: lön-sam-het-en
  Svensk ordbok