1. RÅ, förkortning för Regeringsrättens årsbok, se Högsta förvaltningsdomstolens årsbok.
 2. rå, på segelfartyg rundhult av järn, stål eller trä, fäst vinkelrätt till en mast eller stång med en rack.
 3. RÅ, förkortning för riksåklagaren.
 4. rå, rådande , rådare, rånda, övernaturligt solitärväsen som anses ”råda över” en viss plats.
 5. RÅ se riksåklagare
  Svensk ordbok
 6. 5rå se 2råda
  Svensk ordbok
 7. 3rå subst. ~et äv. ~t el. ~n, ~n el. ~r ORDLED: rå-et
  Svensk ordbok
 8. 4rå subst. ~n el. ~et äv. ~t, ~r ORDLED: rår-na
  Svensk ordbok
 9. 1rå adj. ~tt
  Svensk ordbok
 10. 6rå verb ~dde ~tt, pres. ~r
  Svensk ordbok