1. rådjur

  rådjur, Capreolus capreolus, art i familjen hjortdjur.
 2. Europeiska unionens råd

  Europeiska unionens råd, Ministerrådet, Rådet, engelska The Council of Ministers, The Council, EU:s främsta lagstiftande organ (inte att förväxla med Europarådet eller Europeiska rådet).

 3. Statens råd för kärnavfallsfrågor

  Statens råd för kärnavfallsfrågor, Kärnavfallsrådet, fristående vetenskaplig kommitté under Miljödepartementet med uppgift att utreda frågor om kärnavfall och om avställning av kärntekniska anläggningar samt att lämna regeringen och vissa andra myndigheter råd i dessa frågor.
 4. rådman

  rådman, juridiskt utbildad ledamot av tingsrätt eller förvaltningsrätt.
 5. Sveriges Kristna Råd

  Sveriges Kristna Råd, SKR , samordnande ekumeniskt organ för kristna kyrkor, samfund och församlingar i Sverige, bildat 1992.
 6. rådare

  rådare, äldre och i vissa dialekter kvarlevande form av det ord som ingår i bl.a. skogsrå.
 7. rådet

  rådet, annan benämning på det svenska riksrådet.
 8. Europeiska rådet

  Europeiska rådet (engelska The European Council), egentligen De europeiska stats- och regeringschefernas råd, EU-institution för samråd mellan medlemsländernas stats- och regeringschefer.

 9. rådbråkning

  rådbråkning, skärpning av dödsstraffet som innebar att avrättningen genomfördes (eller inleddes) genom att bödeln med hjälp av ett vagnshjul krossade eller bröt sönder armar, ben och bröstkorg på delinkventen, varpå hjulet även användes för steglingen av kroppen.
 10. femhundrades råd

  femhundrades råd, den undre kammaren i den franska direktorialförfattningen av år 1795.