1. rådet

  rådet, annan benämning på det svenska riksrådet.
 2. Europeiska rådet

  Europeiska rådet (engelska The European Council), egentligen De europeiska stats- och regeringschefernas råd, EU-institution för samråd mellan medlemsländernas stats- och regeringschefer.

 3. Råde

  Råde, kommun i Viken fylke, sydöstra Norge.

 4. Nordiska rådet

  Nordiska rådet, politiskt organ för samarbete mellan Nordens parlament och regeringar i frågor av gemensamt intresse.

 5. Klimatpolitiska rådet

  Klimatpolitiska rådet, myndighet som utvärderar regeringens klimatpolitik. 

 6. Europeiska unionens råd

  Europeiska unionens råd, Ministerrådet, Rådet, engelska The Council of Ministers, The Council, EU:s främsta lagstiftande organ (inte att förväxla med Europarådet eller Europeiska rådet).

 7. osmos

  osmos, transport av lösningsmedel mellan två faser med olika koncentration av upplösta ämnen och där faserna är åtskilda av ett membran som endast släpper genom lösningsmedlets molekyler.
 8. demokrati

  demokrati har den språkliga betydelsen folkmakt eller folkstyre.

 9. Brottsförebyggande rådet

  Brottsförebyggande rådet, BRÅ, statlig myndighet, inrättad 1974, med uppgift att stödja och samordna olika insatser inom brottspreventiv verksamhet.
 10. högkonjunktur

  högkonjunktur, en period när det råder hög sysselsättning, stor investeringsaktivitet och stigande priser.