1. rådplägning

  rå`dplägning subst. ~en ~ar ORDLED: råd--pläg-ning-en
  Svensk ordbok
 2. konferenshotell

  konferenshotell, hotell som kan erbjuda besökarna möjligheter till organiserade sammanträden, konferenser, seminarier o.d. i speciella lokaler i anslutning till hotellet.
 3. Guy Menga

  Menga, Guy, egentligen Gaston-Guy Bikouta-Menga, född 1935, kongolesisk (franskspråkig) författare.
 4. konselj

  konselj, regeringssammanträde.
 5. rådpläga

  rå`dpläga verb ~de ~t ORDLED: råd--pläg-ar SUBST.: rådplägande, rådplägning
  Svensk ordbok
 6. krigsråd

  krigsråd [krik`s-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: krigs--råd-et
  Svensk ordbok
 7. parlament

  parlamen´t subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: parla-ment-et
  Svensk ordbok