1. råka

  råka är en fågel.
 2. råka

  2rå`ka subst. ~n råkor ORDLED: råk-an
  Svensk ordbok
 3. råka

  1rå`ka verb ~de ~t ORDLED: råk-ar SUBST.: råkande (till 1 och 3)
  Svensk ordbok
 4. konsekvensetik

  konsekvensetik betyder ungefär att det är resultatet av det man gör som räknas.
 5. kommunism

  kommunism, benämning på en rad besläktade idéer om att egendomen bör vara gemensam eller åtminstone jämnt fördelad i samhället.
 6. stormaktstiden

  stormaktstiden kallas en period i Sveriges historia, framför allt på 1600-talet, när Sverige var ett betydande rike i Europa.

 7. råk

  råk, spricka med öppet vatten i ett istäcke. I hav och större sjöar bildas råkar genom rörelser i isen, orsakade av vind och strömmar.
 8. kortslutning

  kortslutning är när en elektrisk ström går direkt mellan polerna i ett batteri eller ett eluttag utan att passera den rätta vägen genom en elektrisk apparat.
 9. Galileo Galilei

  Galilei, Galileo, född 15 februari 1564, död 8 januari 1642, italiensk naturforskare, son till Vincenzo Galilei.

 10. känsel

  känsel är det sinne som människor och djur känner med.