1. råkas

  rå`kas verb råkades råkats ORDLED: råk-as
  Svensk ordbok
 2. råka

  råka är en fågel.
 3. råk

  råk, spricka med öppet vatten i ett istäcke. I hav och större sjöar bildas råkar genom rörelser i isen, orsakade av vind och strömmar.
 4. råk

  1råk subst. ~en ~ar ORDLED: råk-en
  Svensk ordbok
 5. råk

  2råk subst. ~et äv. ~en ORDLED: råk-et
  Svensk ordbok
 6. råka

  2rå`ka subst. ~n råkor ORDLED: råk-an
  Svensk ordbok
 7. råka

  1rå`ka verb ~de ~t ORDLED: råk-ar SUBST.: råkande (till 1 och 3)
  Svensk ordbok
 8. Jacques Tati

  Tati (egentligen Tatischeff), Jacques, 1907–82, fransk filmregissör och skådespelare.
 9. kaja

  kaja är en fågel.
 10. Jean Genet

  Genet, Jean, 1910–86, fransk författare och filmskapare.