1. röjdykare

    röjdykare, lätt dykare med huvuduppgift att röja minor och andra undervattenshinder.
  2. Röjdåfors

    Röjdåfors, underjordiskt kraftverk i Röjdån (Röjdan) i Värmland norr om Torsby, i drift sedan 1964.
  3. röjel

    röjel, det översta och minsta råseglet i ett råriggat segelfartyg.
  4. röjning

    röjning, inom skogsbruket en beståndsvårdande utglesning av yngre skogsbestånd, där träden inte är så grova att de duger till massaved.
  5. röjningsgallring

    röjningsgallring, beståndsvårdande utglesning av yngre skog, där både röjning och gallring kan förekomma, dvs. en del av träden ger massaved.
  6. röjningsvirke

    röjningsvirke, träd som fällts genom beståndsvårdande utglesning av skog och som oftast inte kan utnyttjas ekonomiskt.
  7. röjsåg

    röjsåg, motorsåg för röjning av ungskog, hyggesrensning och liknande arbeten.
  8. röjningsröse

    röjningsröse, förr även hackerör, antikvarisk term för rösen uppkomna i samband med stenröjning av mark.
  9. röja

    röj`a verb röjde röjt, pres. röjer ORDLED: röj-er SUBST.: röjande, röjning (till 2 och 3)
    Svensk ordbok
  10. röjdykare

    röj`dykare subst. ~n äv. röjdykarn, plur. ~, best. plur. röjdykarna ORDLED: röj--dyk-ar-en
    Svensk ordbok