1. indikator

  indikator, substans som används för att påvisa förekomsten av ett visst ämne.
 2. Stockholms blodbad

  Stockholms blodbad, benämning på avrättningarna i Stockholm 8–9 november 1520 efter Kristian II:s kröning.
 3. meddelarskydd

  meddelarskydd, det skydd mot röjande eller efterforskning av uppgiftslämnarens identitet, vilket tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen ger den som vill meddela uppgifter avsedda att offentliggöras i massmedier.

 4. Walt Disney

  Disney, Walter (Walt), född 5 december 1901, död 15 december 1966, amerikansk filmproducent.

 5. Kallocain

  Kallocain, roman av Karin Boye, utgiven 1940.

 6. tystnadsplikt

  tystnadsplikt, vanligen straffsanktionerad skyldighet att inte omtala vissa förhållanden.
 7. allemansrätt

  allemansrätt, rätt för var och en att vistas i naturen och att i skog och mark plocka vilda blommor, bär och svamp.
 8. Cicero

  Cicero (Marcus Tullius Cicero), född 106 f.Kr., död 7 december 43 f.Kr., romersk talare, författare och politiker, bror till Quintus Tullius Cicero.

 9. litteraturteori

  litteraturteori, benämning på sådana föreställningar om ordkonst som lägger grunden för ett vetenskapligt studium av litteratur.
 10. andra världskriget

  andra världskriget, krig 1939–45 mellan Tyskland, Italien, Japan och deras bundsförvanter (axelmakterna) på den ena sidan och Storbritannien, Frankrike, USA, Sovjetunionen och deras bundsförvanter (de allierade) på den andra sidan.