1. röntgen

  röntgen, äldre enhet med beteckningen R för exposition (av joniserande strålning).
 2. Wilhelm Röntgen

  Röntgen, Wilhelm Conrad, 1845–1923, tysk fysiker, professor i Hohenheim 1875 därefter vid flera universitet och från 1900 i München.
 3. röntgenstrålning

  röntgenstrålning, elektromagnetisk strålning med våglängder ca 0,001–50 nm (nanometer), uppkallad efter Wilhelm Röntgen.
 4. röntga

  rön`tga verb ~de ~t ORDLED: röntg-ar SUBST.: röntgande, röntgning; röntgen
  Svensk ordbok
 5. joniserande strålning

  joniserande strålning, oftast benämning på alfa-, beta- och gammastrålning som absorberas i materia och därvid slår ut elektroner från atomer och molekyler, efterlämnande elektriskt laddade joner.
 6. elektromagnetisk strålning

  elektromagnetisk strålning, strålningsfenomen i vilket energi överförs som en vågrörelse av elektriska och magnetiska fält ( elektromagnetiska vågor).
 7. Marie Curie

  Curie, Marie, född Skłodowska, född 7 november 1867, död 4 juli 1934, polsk-fransk fysiker och kemist; jämför släktartikel Curie.
 8. Nobelpris

  Nobelpris, vart och ett av de pris som ur en donation av Alfred Nobel årligen utdelas på dennes dödsdag 10 december.

 9. strålning

  strålning, överföring av energi utan medverkan av något medium.
 10. akustik

  akustik, vetenskapen om ljud, dvs. (ursprungligen) vibrationer i luft relaterade till hörseln; ordet används även för att beteckna ljudförhållandena i ett rum.