1. rör

  rör, ihålig, vanligen cylindrisk kropp av metall, plast, betong, tegel, glas, trä etc. för transport av vätskor, gaser och flytande bulkvaror.
 2. rörelseenergi

  rörelseenergi, detsamma som kinetisk energi.
 3. G–M-rör

  G–M-rör, Geiger–Müller-rör , detsamma som Geiger–Müller-räknare.
 4. rörelse

  rörelse, fysikaliskt begrepp som innebär att ett föremål ändrar sitt läge i rummet.
 5. rörben

  rörben, långa ben, ossa longa, rörformiga skelettben som finns i armar och ben.
 6. rörelsemängd

  rörelsemängd, inom mekaniken en vektorstorhet ( p) som definieras som produkten av en kropps massa och hastighet ( p =  m v).
 7. nyreligiösa rörelser

  nyreligiösa rörelser, nya religiösa rörelser, nyandliga rörelser, rörelser och fenomen som växte fram under främst 1960- och 70-talen och framställde sig som alternativ till eller utveckling av de etablerade religionerna.
 8. rörelseapparat

  rörelseapparat, de organsystem som människan och andra djur använder för sina förflyttningar och andra rörelser, främst skelettet och muskelsystemet.
 9. me too-rörelsen

  me too-rörelsen, globalt upprop mot sexuella trakasserier och övergrepp. 

 10. 68-rörelsen

  68-rörelsen, sextioåttarörelsen, samlingsnamn på olika radikala rörelser som uppstod under 1960- och 70-talen.