1. Röra

  Röra, församling i Göteborgs stift, Orusts kommun, Bohuslän (Västra Götalands län); 2 831 invånare (2016).

 2. röra

  1rö`ra subst. ~n ORDLED: rör-an
  Svensk ordbok
 3. röra

  2rö`ra verb rörde rört, pres. rör ORDLED: rör-de SUBST.: rörande (till 1,2,5 och 6); rörelse (till 2)
  Svensk ordbok
 4. röra sig

  rö`ra sig verb rörde rört, pres. rör ORDLED: rör-de SUBST.: rörelse
  Svensk ordbok
 5. rörande

  2rö`rande prep. ORDLED: rör-ande
  Svensk ordbok
 6. rörande

  1rö`rande adj., ingen böjning ORDLED: rör-ande
  Svensk ordbok
 7. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia

  Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia, egentligen Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia, samfund grundat 1815–17 med uppgift ”att utgiva handlingar rörande Skandinaviens, i första rummet Sveriges historia”.
 8. rör

  rör, ihålig, vanligen cylindrisk kropp av metall, plast, betong, tegel, glas, trä etc. för transport av vätskor, gaser och flytande bulkvaror.
 9. rör

  rör, inom elektroniken detsamma som elektronrör.
 10. rör

  rör, annat namn på växtarten bladvass.