1. svalor

  svalor är namnet på en grupp fåglar som är perfekt anpassade till ett liv i luften.
 2. nyreligiösa rörelser

  nyreligiösa rörelser, nya religiösa rörelser, nyandliga rörelser, rörelser och fenomen som växte fram under främst 1960- och 70-talen och framställde sig som alternativ till eller utveckling av de etablerade religionerna.
 3. me too-rörelsen

  me too-rörelsen, globalt upprop mot sexuella trakasserier och övergrepp. 

 4. cellandning

  cellandning är cellens sätt att få energi.

 5. 68-rörelsen

  68-rörelsen, sextioåttarörelsen, samlingsnamn på olika radikala rörelser som uppstod under 1960- och 70-talen.

 6. feminism

  feminism, social rörelse för jämställdhet mellan kvinnor och män.

 7. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.
 8. translation

  translation, inom cellbiologin den process där aminosyror kopplas samman till ett protein.
 9. kommunism

  kommunism, benämning på en rad besläktade idéer om att egendomen bör vara gemensam eller åtminstone jämnt fördelad i samhället.

 10. rörelse

  rörelse, en ekonomisk verksamhet som bedrivs varaktigt, självständigt och med vinstsyfte.