1. nyreligiösa rörelser

  nyreligiösa rörelser, nya religiösa rörelser, nyandliga rörelser, rörelser och fenomen som växte fram under främst 1960- och 70-talen och framställde sig som alternativ till eller utveckling av de etablerade religionerna.
 2. me too-rörelsen

  me too-rörelsen, globalt upprop mot sexuella trakasserier och övergrepp. 

 3. rörelse

  rörelse, fysikaliskt begrepp som innebär att ett föremål ändrar sitt läge i rummet.
 4. cellandning

  cellandning är cellens sätt att få energi.

 5. Hare Krishna-rörelsen

  Hare Krishna-rörelsen, nyreligiös hinduisk rörelse, se Krishnarörelsen.
 6. FNL-rörelsen

  FNL-rörelsen, grupper i Sverige som protesterade mot USA:s krigföring i Vietnam och stödde FNL, Sydvietnams nationella befrielsefront.
 7. social rörlighet

  social rörlighet, mobilitet , individers byte av position mellan sociala skikt.
 8. 68-rörelsen

  68-rörelsen, sextioåttarörelsen, samlingsnamn på olika radikala rörelser som uppstod under 1960- och 70-talen.

 9. karismatisk rörelse

  karismatisk rörelse, rörelse inom kristenheten som betonar upplevelsen av den heliga Anden och de s.k. andliga nådegåvorna, dvs. profetiskt tal, tungomålstalande och gåvan att bota sjuka, jämför Första Korinthierbrevet 12:4–11.

 10. elektricitet

  elektricitet är negativa och positiva laddningar i rörelse.