1. rörlig ränta

  rörlig ränta, ränta som varierar beroende på det allmänna ränteläget.
 2. rörlig

  rö`rlig adj. ~t ORDLED: rör-lig
  Svensk ordbok
 3. social rörlighet

  social rörlighet, mobilitet , individers byte av position mellan sociala skikt.
 4. rörlig arbetstid

  rörlig arbetstid, detsamma som flextid.
 5. rörlig växelkurs

  rörlig växelkurs, se flytande valutakurs.
 6. rörlig kostnad

  rörlig kostnad, kostnad som till skillnad från fast kostnad förändras när t.ex. den producerade mängden ökar eller minskar.
 7. rörlig lön

  rörlig lön är en lön som betalas ut regelbundet, oftast en gång i månaden, och som beror på hur mycket man presterat på arbetet, se lön.
 8. me too-rörelsen

  me too-rörelsen, globalt upprop mot sexuella trakasserier och övergrepp. 

 9. rörlighet

  rörlighet, inom fysik och kemi detsamma som mobilitet.
 10. rörlighet

  rörlighet, inom samhällsvetenskaperna antingen fysisk rörlighet eller social rörlighet, två begrepp som ofta är beroende av varandra.