1. rösta

  rös`ta verb ~de ~t ORDLED: röst-ar SUBST.: röstande, röstning
  Svensk ordbok
 2. röstarkiv

  röstarkiv, annat namn på fonotek.
 3. röstavtal

  röstavtal, avtal mellan t.ex. aktieägarna i ett aktiebolag om hur de skall utöva den rösträtt som de har i bolaget.
 4. röst

  röst, ljudvågor som bildas genom stämbandens svängningar i människans struphuvud.
 5. röste

  röste,  detsamma som gavelröste.
 6. Sagan om ringen

  Sagan om ringen, The Fellowship of the Ring, första delen av en romansvit i tre delar, The Lord of the Rings (”Härskarringen”), av den brittiske författaren J.R.R. Tolkien, utgiven 1954–55.

 7. Sommar i P1

  Sommar i P1, program i Sveriges Radio, startat 1959 som Sommar på initiativ av dåvarande underhållningschefen Tage Danielsson, där inbjudna programvärdar pratar om fritt valda ämnen och spelar sin favoritmusik.

 8. dur och moll

  dur och moll, de två tonsläkten som kommit att dominera den harmoniska tonaliteten i västerlandet från 1600-talet fram till våra dagar.

 9. haiku

  haiku [hajku], japansk versform, bestående av 17 mora, något missvisande översatt till stavelser.
 10. ungdomsspråk

  ungdomsspråk, sammanfattande benämning på det samtalsspråk som används av ungdomar i tonåren, framför allt i samtal med jämnåriga.