1. röste

  röste,  detsamma som gavelröste.
 2. röste

  röste, äldre och dialektal benämning på den stomme av takstolar e.d. varpå ett tak vilar; taklag, takresning.
 3. röste

  rös`te subst. ~t ~n el. 3röst ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: röst-et
  Svensk ordbok
 4. Röster i Radio-TV

  Röster i Radio-TV, RTV, programtidning, grundad 1933 av AB Radiotjänst som Röster i Radio (namnbyte till Röster i Radio-TV 1957).
 5. röstetal

  rös`tetal subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: röste--tal-et
  Svensk ordbok
 6. Unga Röster

  Unga Röster, litterär tidskrift utgiven 1932–33 i Sundsvall av en studiecirkel ansluten till ABF.
 7. röst

  röst, valhandling, se röstning.
 8. röst

  röst är de ljudvågor som bildas genom att stämbanden i människans struphuvud svänger.
 9. Røst

  Røst, kommun i Nordland fylke, norra Norge.

 10. röst- och talrubbningar

  röst- och talrubbningar, se röstrubbningar, talrubbningar och foniatri.