1. röstning

  röstning innebär att man väljer vilket alternativ man vill stödja i exempelvis ett val.

 2. röstningsteori

  röstningsteori, valteori, matematisk vetenskapsgren inom vilken man studerar egenskaper hos olika typer av valsystem.
 3. röst

  röst, valhandling, se röstning.
 4. poströstning

  poströstning, röstning vid val och folkomröstning på utvalda postkontor. Poströsting upphörde inför valen 2006.

 5. röstkort

  röstkort, ett bevis som vid allmänna val och folkomröstningar utfärdas av Valmyndigheten för varje röstberättigad.
 6. röstförklaring

  röstförklaring, riksdagsledamots eller annan förtroendevalds motivering för sin röstning i visst ärende.
 7. förtidsröstning

  förtidsröstning röstning före valdagen vid allmänna val i Sverige.

 8. ballot

  ballot, röstning (vanligen med valsedlar), dvs. den process varigenom väljarnas val bland kandidaterna i ett politiskt val registreras.
 9. valdistrikt

  valdistrikt, den minsta enheten i rikets indelning för allmänna val.
 10. tredje ståndet

  tredje ståndet, franska le tiers état, de ofrälses representation i den franska riksförsamlingen, états généraux (generalständerna), från 1300-talet till revolutionen 1789.