1. röt

  röt se ryta
  Svensk ordbok
 2. röta

  röta är nedbrytning av material som är eller har varit levande.
 3. rötskada

  rötskada, på virke, se röta; på hus, se fuktskada och fuktisolering.
 4. rötsvampar

  rötsvampar, gemensamt namn på svampar som angriper och bryter ned trä.
 5. rötmånad

  rötmånad, allmänt den tid på året, i juli–augusti, då god värme och fuktigt klimat bidrar till att organiska substanser, bl.a. matvaror, lätt ruttnar.
 6. rötsimpa

  rötsimpa, Myoxocephalus scorpius , art i fiskfamiljen simpor.
 7. rötägg

  rötägg, benämning på ägg som på grund av utebliven befruktning eller mekaniska eller organiska skador inte utvecklats trots normal ruvning.
 8. rötkammare

  rötkammare, sluten tank för rötning av slam från reningsverk.
 9. rötskydd

  rötskydd, av textilier, se mögel- och rötskyddsbehandling; av trä, se impregnering och träskydd.
 10. rötslam

  rötslam, restprodukt från reningsverk bestående av slam som genomgått rötning. Se reningsverk.