1. rött

  rött, en av färgerna i spektrum (se färg).

 2. röta

  röta, vitt begrepp som står för vissa typer av nedbrytning av levande eller döda organiska vävnader, oftast orsakade av bakterier och svampar.
 3. rötmånad

  rötmånad, allmänt den tid på året, i juli–augusti, då god värme och fuktigt klimat bidrar till att organiska substanser, bl.a. matvaror, lätt ruttnar.
 4. rötsvampar

  rötsvampar, gemensamt namn på svampar som angriper och bryter ned trä.
 5. rötning

  rötning, anaerob (syrefri) biologisk nedbrytning av produkter med biologiskt ursprung.
 6. rötkammare

  rötkammare, sluten tank för rötning av slam från reningsverk.
 7. Rött och svart

  Rött och svart, Le Rouge et le noir, roman av den franske författaren Stendhal, utgiven 1830.

 8. röt

  röt se ryta
  Svensk ordbok
 9. rötägg

  rötägg, benämning på ägg som på grund av utebliven befruktning eller mekaniska eller organiska skador inte utvecklats trots normal ruvning.
 10. rötskada

  rötskada, på virke, se röta; på hus, se fuktskada och fuktisolering.