1. rötägg

    rötägg, benämning på ägg som på grund av utebliven befruktning eller mekaniska eller organiska skador inte utvecklats trots normal ruvning.
  2. rötägg

    rö`tägg subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: röt--ägg-et
    Svensk ordbok
  3. Stig Olin

    Olin, Stig, 1920–2008, skådespelare, regissör, schlagerförfattare och radioman.