1. rövarmyror

  rövarmyror, myror som håller andra myrarter som slavar.
 2. rövkrok

  rövkrok, spänna rövkrok, dra rövkrok, sparka rövkrok, kasta krokhas, bryta stubbar, en sorts liggande brottningslek som varit mycket populär hos allmogen i alla de nordiska länderna.
 3. Ronja rövardotter

  Ronja rövardotter är en bok skriven av Astrid Lindgren.
 4. rövarroman

  rövarroman, benämning vanligen förbehållen den i Tyskland mot slutet av 1700-talet framväxande litteraturart som kretsar kring den ädle banditen vilken plundrar de förmögna, bestraffar missdådare och bistår de svaga.
 5. röv

  röv subst. ~en ~ar ORDLED: röv-en
  Svensk ordbok
 6. rövarkors

  rövarkors, ett T- eller Y-format kors.
 7. rövarsynoden

  rövarsynoden, påven Leo I:s benämning på kyrkomötet i Efesos 449.
 8. leopard

  leopard, panter, Panthera pardus, art i familjen kattdjur.

 9. svordomar

  svordomar är vissa ord som man använder för att förstärka det man säger.

 10. snapphanar

  snapphanar var danskar som slogs mot svenskarna i de dansk-svenska krigen under 1600-talet.