1. rövarmyror

  rövarmyror, myror som håller andra myrarter som slavar.
 2. Ronja rövardotter

  Ronja rövardotter är en bok skriven av Astrid Lindgren.
 3. rövarkors

  rövarkors, ett T- eller Y-format kors.
 4. rövarroman

  rövarroman, benämning vanligen förbehållen den i Tyskland mot slutet av 1700-talet framväxande litteraturart som kretsar kring den ädle banditen vilken plundrar de förmögna, bestraffar missdådare och bistår de svaga.
 5. rövarsynoden

  rövarsynoden, påven Leo I:s benämning på kyrkomötet i Efesos 449.
 6. leopard

  leopard, panter, Panthera pardus, art i familjen kattdjur.

 7. snapphanar

  snapphanar var danskar som slogs mot svenskarna i de dansk-svenska krigen under 1600-talet.
 8. Medea

  Medea (grekiska Mēdeia), i grekisk myt trollkunnig dotter till kung Aietes av Kolchis och sondotter till guden Helios.
 9. trojanska kriget

  trojanska kriget, enligt den viktigaste av de antika grekiska sagokretsarna det krig som under tio år utkämpades vid staden Troja mellan greker och trojaner.
 10. rövare

  rö`vare subst. ~n äv. rövarn, plur. ~, best. plur. rövarna ORDLED: röv-ar-en
  Svensk ordbok