1. rabarber

  rabarber, Rheum, släkte slideväxter med ca 50 arter fleråriga, storväxta örter i tempererade och varma trakter i Asien.

 2. rabarber

  rabar´ber subst. ~n
  Svensk ordbok
 3. rabarberrot

  rabarberrot, jordstammen av arten flikrabarber.
 4. grönsaker

  grönsaker, örtartade växter som människan lärt sig odla och använda i kosthållet.
 5. oxalsyra

  oxalsyra,
  HOOC–COOH, den enklaste organiska dikarboxylsyran.

 6. stift

  stift, den från fruktämnet utgående delen av en blommas pistill; i toppen sitter märket.
 7. kinesisk medicin

  kinesisk medicin. Liksom i många andra kulturer växte läkekonsten i Kina fram ur de magiska riter som i läkande syfte utfördes av medicinmännen, schamanerna.
 8. klonarkiv

  klonarkiv, en samling av vegetativt förökade individer.
 9. karambola

  karambola, carambola, karambol, trädkrusbär, koromandelkrusbär, stjärnfrukt, Averrhoa carambola, art i familjen harsyreväxter.

 10. slideväxter

  slideväxter, Polygonaceae , familj tvåhjärtbladiga växter med ca 1 000 arter, flertalet ett- till fleråriga örter.