1. rabarber

  rabarber, Rheum, släkte slideväxter med ca 50 arter fleråriga, storväxta örter i tempererade och varma trakter i Asien.

 2. rabarber

  rabar´ber subst. ~n
  Svensk ordbok
 3. oxalsyra

  oxalsyra är den enklaste organiska syran som innehåller två OH-grupper (karboxylgrupper).
 4. bladväxter

  bladväxter, odlade växtslag, främst köksväxter, där oftast bladen och ibland även stamdelar utnyttjas som föda.
 5. potatisstamfly

  potatisstamfly, Hydraecia micacea, art i fjärilsfamiljen nattflyn.
 6. Peter Jonas Bergius

  Bergius, Peter Jonas, 1730–90, läkare, botanist, professor i naturalhistoria och farmaci vid Collegium medicum i Stockholm från 1761; bror till Bengt Bergius.
 7. slideväxter

  slideväxter, Polygonaceae , familj tvåhjärtbladiga växter med ca 1 000 arter, flertalet ett- till fleråriga örter.
 8. stift

  stift, den från fruktämnet utgående delen av en blommas pistill; i toppen sitter märket.
 9. oxalos

  oxalos, abnormt ökad syntes av oxalsyra i kroppen och som följd härav hög halt av oxalsyra i urinen (primär hyperoxaluri).
 10. klonarkiv

  klonarkiv, en samling av vegetativt förökade individer.