1. rabatt

  rabatt i ekonomiska sammanhang är ett avdrag från priset.
 2. rabatt

  rabatt´ subst. ~en ~er ORDLED: rabatt-en
  Svensk ordbok
 3. rabattfrimärken

  rabattfrimärken, frimärken som såldes till rabatterat pris och var avsedda för privatpost inom Sverige samt till övriga Norden och Baltikum.
 4. rabattkupong

  rabatt`kupong subst. ~en ~er ORDLED: rabatt--kup-ong-en
  Svensk ordbok
 5. rabattera

  rabatte´ra verb ~de ~t ORDLED: rabatt-er-ar SUBST.: rabatterande, rabattering
  Svensk ordbok
 6. rabattfrimärke

  rabatt`frimärke subst. ~t ~n ORDLED: rabatt--fri-märk-et
  Svensk ordbok
 7. rabatthäfte

  rabatt`häfte subst. ~t ~n ORDLED: rabatt--häft-et
  Svensk ordbok
 8. rabattkort

  rabatt`kort subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: rabatt--kort-et
  Svensk ordbok
 9. alunrot

  alunrot, Heuchera, släkte stenbräckeväxter som förekommer i skogsterräng i Nordamerika och omfattar drygt 50 arter fleråriga örter.
 10. romersk trädgårdskonst

  romersk trädgårdskonst, trädgårdskonsten i antikens Rom och i det romerska riket, utvecklades under inflytelse av den grekiska.