1. blomma

  blomma kallar vi växter med färgglada kronor som vi odlar i rabatter och köper i blomsteraffärer.
 2. rabatt

  rabatt i ekonomiska sammanhang är ett avdrag från priset.
 3. marknadsföringslagen

  marknadsföringslagen, MFL, lag med syfte att främja konsumenternas och näringslivets intressen i samband med marknadsföring av produkter och att motverka marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.
 4. flödesplan

  flödesplan, grafisk representation av en lösning av ett problem.
 5. romersk trädgårdskonst

  romersk trädgårdskonst, trädgårdskonsten i antikens Rom och i det romerska riket, utvecklades under inflytelse av den grekiska.
 6. rabatt

  rabatt´ subst. ~en ~er ORDLED: rabatt-en
  Svensk ordbok
 7. ogräs

  ogräs kallas sådant som växer där vi människor inte vill att det ska växa, framför allt i odlad jord som åkrar och rabatter.
 8. priskalkyl

  priskalkyl, kalkyl som ställer förväntade kostnader och möjliga intäkter mot varandra, liksom deras eventuella beroende av varandra.
 9. alunrot

  alunrot, Heuchera, släkte stenbräckeväxter som förekommer i skogsterräng i Nordamerika och omfattar drygt 50 arter fleråriga örter.
 10. faktura

  faktura, räkning, en detaljerad förteckning över levererade varor eller utförda tjänster som sänds av säljaren till köparen.