1. rabatt

  rabatt i ekonomiska sammanhang är ett avdrag från priset.
 2. flödesplan

  flödesplan, grafisk representation av en lösning av ett problem.
 3. romersk trädgårdskonst

  romersk trädgårdskonst, trädgårdskonsten i antikens Rom och i det romerska riket, utvecklades under inflytelse av den grekiska.
 4. rabatt

  rabatt´ subst. ~en ~er ORDLED: rabatt-en
  Svensk ordbok
 5. blomma

  blomma kallar vi växter med färgglada kronor som vi odlar i rabatter och köper i blomsteraffärer.
 6. priskalkyl

  priskalkyl, kalkyl som ställer förväntade kostnader och möjliga intäkter mot varandra, liksom deras eventuella beroende av varandra.
 7. eldfluga

  eldfluga, Cuphea×purpurea (synonym C. miniata), hybrid i familjen fackelblomsterväxter.
 8. Barbro Nilsson

  Nilsson, Barbro, född Lundberg, 1899–1983, textilkonstnär, huvudlärare i textil vid Konstfackskolan 1947–57, konstnärlig ledare för Märta Måås-Fjetterströms vävverkstad 1942–70; dotter till Emma Lundberg, syster till Hans Lundberg och Erik Lundberg (1895–1969).
 9. alunrot

  alunrot, Heuchera, släkte stenbräckeväxter som förekommer i skogsterräng i Nordamerika och omfattar drygt 50 arter fleråriga örter.
 10. faktura

  faktura, räkning, en detaljerad förteckning över levererade varor eller utförda tjänster som sänds av säljaren till köparen.