1. rabatt

  rabatt i ekonomiska sammanhang är ett avdrag från priset.
 2. rabatt

  rabatt´ subst. ~en ~er ORDLED: rabatt-en
  Svensk ordbok
 3. Barbro Nilsson

  Nilsson, Barbro, född Lundberg, 1899–1983, textilkonstnär, huvudlärare i textil vid Konstfackskolan 1947–57, konstnärlig ledare för Märta Måås-Fjetterströms vävverkstad 1942–70; dotter till Emma Lundberg, syster till Hans Lundberg och Erik Lundberg (1895–1969).
 4. trädgårdsnejlika

  trädgårdsnejlika, Dianthus caryophyllus, art i familjen nejlikväxter.
 5. flödesplan

  flödesplan, grafisk representation av en lösning av ett problem.
 6. plate-bande

  plate-bande, buxbomskantad rabatt runt en broderiparterr eller som friliggande lister.
 7. nejlikväxter

  nejlikväxter, Caryophyllaceae , familj tvåhjärtbladiga växter med drygt 2 000 arter mestadels ett- till fleråriga örter med världsvid utbredning.
 8. alunrot

  alunrot, Heuchera, släkte stenbräckeväxter som förekommer i skogsterräng i Nordamerika och omfattar drygt 50 arter fleråriga örter.
 9. roseneternell

  roseneternell, Helipterum roseum , art i familjen korgblommiga växter. Det är en ettårig, 30–40 cm hög ört med smala, grågröna blad.
 10. blåparasoll

  blåparasoll, Trachymene caerulea, art i familjen flockblomstriga växter.