1. rabbin

  rabbin, titel på judisk församlingsanställd med uppgift att vara halakha-expert, rättskipare och förkunnare, ibland även ledare för en religiös skola (yeshiva).

 2. rabbin

  rabbi´n subst. ~en ~er ORDLED: rabb-in-en
  Svensk ordbok
 3. chassidism

  chassidism, chasidism, hassidism, hasidism, ett par fromhetsriktningar inom judendomen.
 4. Tora

  Tora (hebreiska, ’undervisning’), judisk benämning på allt det som uppfattas som Guds undervisning till sitt folk.
 5. synagoga

  synagoga, den judiska församlingen som samlas till gudstjänst, andra sammankomster och studier, med tiden även lokalen för dessa (se nedan).

 6. antropomorfism

  antropomorfism, föreställningen att en gudom, en demon eller något annat icke mänskligt väsen har människoliknande gestalt (fysisk antropomorfism) eller människoliknande själsliv (psykisk antropomorfism), t.ex. när fablernas djur talar som människor.
 7. Émile Durkheim

  Durkheim, Émile, född 15 april 1858, död 15 november 1917, fransk samhällsvetare, professor i pedagogik och sociologi vid bl.a. Sorbonne.
 8. lärjunge

  lärjunge, äldre ord för elev; i speciell betydelse den som följer en mästare och tillägnar sig dennes lära, levnadsmönster, andliga insikter etc.
 9. mosaisk rätt

  mosaisk rätt, ett under upplysningstiden framvuxet uttryck för religiös judisk lag ( halakha) eller hebreisk rätt ( mishpat ivri).
 10. predikan

  predikan innebär att man sprider det som man anser är Guds budskap eller något annat religiöst budskap, och att man på så sätt försöker påverka människor.