1. rabiat

  rabia´t adj., neutr. ~ ORDLED: rabi-at
  Svensk ordbok
 2. rabies

  rabies, vattuskräck, hydrofobi, hundgalenskap, i regel dödlig infektionssjukdom hos alla däggdjur, inklusive människa, som orsakas av ett virus i gruppen lyssavirus.
 3. Nobelpris

  Nobelpris, vart och ett av de pris som ur en donation av Alfred Nobel årligen utdelas på dennes dödsdag 10 december.

 4. vaccination

  vaccination, vaccinering, framkallande av immunologiskt skydd mot en viss sjukdom, oftast infektionssjukdom, genom tillförsel av ämnen från den sjukdomsframkallande organismen.

 5. Louis Pasteur

  Pasteur, Louis, född 27 december 1822, död 28 september 1895, fransk kemist och biolog, en av sin tids mest berömda naturforskare.
 6. salafism

  salafism, benämning på en rörelse (eller flera) inom islam vars företrädare säger sig vilja återgå till islams grundläggande källor.
 7. mårdhund

  mårdhund, Nyctereutes procyonoides, art i familjen hunddjur.
 8. zoonos

  zoonos, infektion som på naturligt sätt kan överföras mellan djur och människa.
 9. Rabia

  Rabia ( Rābi˙a al-˙Adawīya), död 801, kvinnlig islamisk mystiker från Basra.
 10. vattuskräck

  vattuskräck, äldre namn på sjukdomen rabies.