1. druvsyra

  druvsyra, acidum racemicum , äldre benämning på en blandning av lika mängder (+)- och (−)-vinsyra (en s.k. racemisk blandning av vinsyra).
 2. racemat

  racemat, racemisk blandning, blandning av lika mängder höger- och vänstervridande isomerer av ett ämne.
 3. läkemedel

  läkemedel, enligt läkemedelslagen (1992:859, definition omformulerad 2006) varje substans eller substanskombination som tillhandahålls med uppgift om att den endera har förebyggande eller behandlande verkan på sjukdom hos människor eller djur eller kan användas för att återställa, korrigera eller modifiera fysiologiska funktioner eller för att ställa diagnos.

 4. optisk aktivitet

  optisk aktivitet, optisk vridningsförmåga , egenskapen hos vissa ämnen att vrida polarisationsplanet hos planpolariserat ljus.
 5. isomeri

  isomeri är fenomenet att olika kemiska föreningar kan ha samma molekylformel.