1. rack

  rack, en typ av lastställning på arbetssläde.
 2. rackare

  rackare, äldre och oftast nedsättande benämning på en person som utförde arbete som ansågs orent.

 3. rack

  rack, ålderdomlig ensitsig kyrksläde med starkt bakåtböjd framdel.
 4. rack

  rack, större åksläde med kuskbock och slädkorgen anbragt på två kälkar.
 5. rack

  rack, beslag av järn som fäster en rå till en mast eller stång och är försedd med en bult kring vilken rån kan vridas (brassas) i horisontalplanet.
 6. rack

  2rack subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: rack-et
  Svensk ordbok
 7. rack

  1rack subst. ~en ~ar ORDLED: rack-en
  Svensk ordbok
 8. Folk & Rackare

  Folk & Rackare, svensk–norsk musikgrupp 1976–86, bestående av Carin Kjellman (född 1950), Ulf Gruvberg (född 1946), Jørn Jensen (född 1956) och Trond Villa (född 1956).

 9. Columbus

  Columbus, europeiskt rymdlaboratorium uppsänt i februari 2008 och anslutet till den internationella rymdstationen, ISS.
 10. Rackstadgruppen

  Rackstadgruppen, även Rackengruppen och Rackstadkolonin, värmländsk konstnärsgrupp.