1. rackare

  rackare, äldre och oftast nedsättande benämning på en person som utförde arbete som ansågs orent.

 2. racka

  2rack`a verb ~de ~t ORDLED: rack-ar SUBST.: rackande, rackning
  Svensk ordbok
 3. racka

  1rack`a subst. ~n rackor ORDLED: rack-an
  Svensk ordbok
 4. Folk & Rackare

  Folk & Rackare, svensk–norsk musikgrupp 1976–86, bestående av Carin Kjellman (född 1950), Ulf Gruvberg (född 1946), Jørn Jensen (född 1956) och Trond Villa (född 1956).

 5. rack

  rack, en typ av lastställning på arbetssläde.
 6. Columbus

  Columbus, europeiskt rymdlaboratorium uppsänt i februari 2008 och anslutet till den internationella rymdstationen, ISS.
 7. racka ner

  racka ne´r el. racka ne´d verb rackade rackat ORDLED: rack-ar SUBST.: nerrackande, nedrackande
  Svensk ordbok
 8. rack

  rack, större åksläde med kuskbock och slädkorgen anbragt på två kälkar.
 9. Folk och Rackare

  Folk och Rackare, musikgrupp, se Folk & Rackare (i NE alfabetiserad som FOLKRACKARE).
 10. rack

  rack, beslag av järn som fäster en rå till en mast eller stång och är försedd med en bult kring vilken rån kan vridas (brassas) i horisontalplanet.