1. rackare

  rackare, äldre och oftast nedsättande benämning på en person som utförde arbete som ansågs orent.

 2. rack

  rack, ålderdomlig ensitsig kyrksläde med starkt bakåtböjd framdel.
 3. rackare

  rack`are subst. ~n äv. rackarn, plur. ~, best. plur. rackarna ORDLED: rack-ar-en
  Svensk ordbok
 4. rackaraktig

  rack`araktig adj. ~t ORDLED: rack-ar-akt-ig
  Svensk ordbok
 5. rackartyg

  rack`artyg subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: rack-ar--tyg-et
  Svensk ordbok
 6. rackarunge

  rack`arunge subst. ~n rackarungar ORDLED: rack-ar--ung-en
  Svensk ordbok
 7. rackarspel

  rack`arspel subst. ~et ORDLED: rack-ar--spel-et
  Svensk ordbok
 8. rackarns

  rack`arns adj., ingen böjning ORDLED: rack-arns
  Svensk ordbok
 9. Folk & Rackare

  Folk & Rackare, svensk–norsk musikgrupp 1976–86, bestående av Carin Kjellman (född 1950), Ulf Gruvberg (född 1946), Jørn Jensen (född 1956) och Trond Villa (född 1956).

 10. Folk och Rackare

  Folk och Rackare, musikgrupp, se Folk & Rackare (i NE alfabetiserad som FOLKRACKARE).