1. rackare

  rackare, äldre och oftast nedsättande benämning på en person som utförde arbete som ansågs orent.

 2. Rackengruppen

  Rackengruppen, konstnärsgrupp, se Rackstadgruppen.
 3. rack

  rack, ålderdomlig ensitsig kyrksläde med starkt bakåtböjd framdel.
 4. resande

  resande, resandefolket, folkgrupp med troligen samma ursprung som romerna.
 5. rack

  rack, en typ av lastställning på arbetssläde.
 6. rack

  rack, större åksläde med kuskbock och slädkorgen anbragt på två kälkar.
 7. rack

  rack, beslag av järn som fäster en rå till en mast eller stång och är försedd med en bult kring vilken rån kan vridas (brassas) i horisontalplanet.
 8. Columbus

  Columbus, europeiskt rymdlaboratorium uppsänt i februari 2008 och anslutet till den internationella rymdstationen, ISS.
 9. flåbuse

  flåbuse, flått , flängare, dialektal synonym till rackare, syftande på sysslan att flå huden av hästar och kreatur; även (särskilt förr) en hård arbetsgivare, utpressare eller allmänt en rå och grov person.
 10. Folk och Rackare

  Folk och Rackare, musikgrupp, se Folk & Rackare (i NE alfabetiserad som FOLKRACKARE).