1. rad

  rad, namn och beteckning för en äldre enhet för absorberad dos. 1 rad = 0,01 gray (Gy), där gray är SI-enhet.
 2. rad

  rad, beteckning för enheten radian för (plan) vinkel.
 3. rad

  2rad subst., plur. ~, n-genus
  Svensk ordbok
 4. rad

  1rad subst. ~en ~er ORDLED: rad-en
  Svensk ordbok
 5. Gerhard von Rad

  von Rad, Gerhard, 1901–71, tysk luthersk teolog, professor i Gamla Testamentets exegetik i Jena 1934–45, i Göttingen 1945–49, i Heidelberg 1949–66.
 6. radar

  radar, utrustning och teknik som med hjälp av radiovågor upptäcker och mäter avstånd till föremål.
 7. radmotor

  radmotor, förbränningsmotor av kolvtyp med cylindrarna placerade i rad efter varandra, den vanligaste motortypen i bilar.
 8. radhus

  radhus, benämning på varje enskilt hus i en rad av tre eller flera med varandra direkt sammanbyggda småhus; se bild hus.
 9. radian

  radian, SI-enhet med beteckningen rad för plan vinkel.
 10. Radiohjälpen

  Radiohjälpen, stiftelse numera inom Sveriges Television AB, som samlar in pengar till välgörande ändamål på postgirokonto 90 1950-6.